Mõjuv keskkonnaga seotud põhjus menstruaalanuma kasutama hakkamiseks

22.04.2020

Enamik meist on harjunud päevadega hakkama saama, kasutades tavapäraseid viise: hügieenisidemed ja tampoonid. Mõned valivad ühe; mõned kasutavad kellaajast olenevalt nii üht kui teist ning vahel kasutame mõlemat.

Siiski on ettevõtted viimastel aastatel loonud uuenduslikke tooteid ning tulnud välja kaasaegsete, diskreetsete ja keskkonnasõbralike alternatiividega meile kogu senise elu tuntud vahenditele; need tervislikumad ja keskkonnasäästlikumad variandid on meid viinud suhtelisse elevusse!

Täna on saadaval mitmed keskkonnasõbralikud menstruatsioonitooted nagu näiteks korduvkasutatavad hügieenisidemed, taaskasutatavad tampooniaplikaatorid, lekkekindlad aluspüksid ja menstruaalanumad.

Ehk on just nüüd sobivaim aeg kui eales varem mõelda selle, kuidas mõjutab menstruatsioon keskkonda.

Üks naine kasutab oma elu jooksul ligikaudu 11 000 ühekordset hügieenisidet ja/või tampooni.  Korrutage see arv kõikide naiste arvuga, kellel käivad päevad ning tulemuseks on arvestatav kogus jäätmeid. Kuigi peamiseks probleemiks on asjaomased tooted ise, peaksime arvestama ka toodete olelustsükliga.

Esiteks tuleb hankida toormaterjal, milleks on vaja toota puuvilla (tegu on väga veemahuka tootmisprotsessiga; puuvilla peetakse maailma „januseimaks põllukultuuriks“, mis vajab 2,84 liitrit vett vaid ühe väikese õienupu kasvatamiseks); enamuses kasutatakse mittemahepõllumajanduslikku puuvilla, mis on imbunud läbi pestitsiididest ja putukamürkidest.

Teiseks sisaldavad enamik sidemeid polüpropüleenplasti (kleepaine, mida kasutatakse sideme aluspesu külge kinnitamiseks), mis kujutab endast keskkonda kahjustavat saasteainet. 

Enamus tampoone sisaldab kemikaale nagu dioksiin, kloor ja kunstsiid. Kasutatud toodete prügilas seistes imenduvad need kemikaalid maapinda ning satuvad saasteainetena põhjavette ja õhku.

Oleme päris kindlad, et ülalnimetatud ained ei peaks oleme meie keha kõige tundlikuma piirkonna läheduses. Kui mitte oma tervise pärast, siis peaksite ehk siiski võtma kasutusele keskkonnasõbralikuma menstruatsioonitoote keskkonna hüvanguks. 

On raske öelda, kas laiemalt vaadatuna peaksid isiklikud menstruatsiooniga seotud jäätmed erilist peavalu tekitama... Kindel on aga see, et asudes kasutama keskkonnasõbralikku menstruatsioonitoodet ei täida sa enam prügilaid kuhjuvate menstruatsioonitoodete jäätmetega; vaid üksnes USA-s saastab prügilaid ühes aastas 12 miljardit hügieenisidet ja seitse miljonit tampooni.

 

FAKTE menstruatsioonitoodete keskkonnamõju kohta

Tampoonidest, sidemetest ja pesukaitsetest koos üld- ja üksikpakenditega moodustub aastas enam kui 200 000 tonni jäätmeid, mis kõik sisaldavad plastikut – tegelikult moodustab ligikaudu 90% hügieenisidemest plastik!

Jahmatamapanevalt viskab keskmine kasutaja elu jooksul ära 125 - 150 kg tampoone, sidemeid ja aplikaatoreid.

Plastjäätmed jõuavad prügilasse või halvemal juhul merre, jõgedesse ja randadele. 2010. a. korjati UK rannapuhastusoperatsiooni käigus Briti rannajoone ühe kilomeetri kohta keskmiselt 23 hügieenisidet ja üheksa tampooniaplikaatorit. Prügilas võtab tampooni või sideme lagunemine aega sajandeid kauem kui seda kasutanud inimese eluiga - eriti juhul, kui toode on täis plastikut. Lisaks eeltoodule on nende toodete tootmisprotsess - puidu teisendamine pehmeteks puuvillasarnasteks kiududeks - nii ressursi- kui kemikaalimahukas.

Ühendkuningriigis lastakse WC potist alla kaks miljardit menstruatsioonitoodet aastas - 75% ummistatud torudest on tingitud just sellest. Ummistuste likvideerimiseks kulutatakse igal aastal 14 miljardit naela. Vatitikud, tampoonid, aplikaatorid ja pesukaitsed moodustavad 7,3 % WC potist alla lastavatest esemetest UK-s. Aastasest ühekordsete menstruatsioonitoodete varust jääb maha 5,3 kg CO2-ekvivalendi suurune süsinikujalajälg.

 

ORGANICUP menstruaalanum - ROHELISEM ALTERNATIIV

Erinevalt ühekordsetest menstruatsioonitoodetest saab OrganiCup menstruaalanumat korduvkasutada aastaid ning tampoonide ja sidemetega võrreldes on anuma keskkonnamõju minimaalne. Menstruaalanuma olelustsükli pikkusest tulenevalt säästetakse loodust iga kasutaja kohta enam kui 2400 sideme või tampooni pakendi- ja materjalijäätmetest. Vaadates neid andmeid asjaomases kontekstis tähendab see, et ühe OrganiCup anumaga säästetakse iga 10 aasta jooksul keskkonda ühest veoautotäiest jäätmetest ühe menstruaalanumat kasutama hakanud inimese kohta. See on tõesti keskkonnasõbralik lahendus võrrelduna turul täna olemasolevate tavapäraste alternatiividega.

 

Kas menstruaalanumad on tõesti nii keskkonnasõbralikud kui väidetakse?

McMaster’i Ülikooli (McMaster University) silikoonieksperdi dr. Michael Brook’i väitel on menstruaalanumad tõesti rohelisem alternatiiv. Silikoon on üsnagi roheline koostisaine. See materjal tuletatakse ränidioksiidist ning lagunedes saavutab aine aegamisi taas oma algse oleku - maakoores rohkuselt teisel kohal olev mineraal, mis ei ole keskkonnale ohtlik.

 

Allikas: www.organicup.com